سلام خوش اومدید!

من ثریا هستم!
مربی زومبا و فیتنس

پخش ویدیو

دوره ها

دوره ماهانه خرداد

قیمت 229 هزار تومان

دوره ماهانه خرداد + رژیم

قیمت 329 هزار تومان

دوره ماهانه اردیبهشت + رژیم

قیمت 320 هزار تومان

دوره ماهانه اردیبهشت

قیمت 220 هزار تومان

دوره ماهانه اسفند

قیمت 220 هزار تومان

دوره ماهانه اسفند + رژیم

قیمت 320 هزار تومان

دوره ماهانه بهمن + رژیم

قیمت 320 هزار تومان

دوره ماهانه بهمن

قیمت 220 هزار تومان

  +7

  دوره آموزشی

  +350

  دانشجو

  +1250

  دقیقه آموزش

  99%

  رضایت

  نتیجه جیگر طلا ها