سلام خوش اومدید!

من ثریا هستم!
مربی زومبا و فیتنس

پخش ویدیو

دوره ها

دوره ماهانه تیر + رژیم

قیمت قیمت اصلی 559 هزار تومان بود.قیمت فعلی 329 هزار تومان است.

دوره ماهانه تیر

قیمت قیمت اصلی 499 هزار تومان بود.قیمت فعلی 229 هزار تومان است.

دوره ماهانه خرداد

قیمت قیمت اصلی 459 هزار تومان بود.قیمت فعلی 229 هزار تومان است.

دوره ماهانه خرداد + رژیم

قیمت قیمت اصلی 559 هزار تومان بود.قیمت فعلی 329 هزار تومان است.

دوره ماهانه اردیبهشت + رژیم

قیمت قیمت اصلی 520 هزار تومان بود.قیمت فعلی 320 هزار تومان است.

دوره ماهانه اردیبهشت

قیمت قیمت اصلی 420 هزار تومان بود.قیمت فعلی 220 هزار تومان است.

دوره ماهانه اسفند

قیمت قیمت اصلی 350 هزار تومان بود.قیمت فعلی 220 هزار تومان است.

دوره ماهانه اسفند + رژیم

قیمت قیمت اصلی 450 هزار تومان بود.قیمت فعلی 320 هزار تومان است.

  +7

  دوره آموزشی

  +350

  دانشجو

  +1250

  دقیقه آموزش

  99%

  رضایت

  نتیجه جیگر طلا ها